بالاخرهـ نتمـ وصلـ شـــد

سلامـ چطورینـ؟دلمـ براتونــ یهـ ذرهـ شدهــ بــــود

از همهـ کساییـ کهـ تولدمـــو تبریکـــــ گفتنـ متشکــرمـ...عاشقتونمـــــ

اینـ چنــد روز اصلا حوصلهـ نتــ رو نداشتمــ...ولیـ دلمـ خیلیـ میخواستــــ اپـ کنمـ

امروز عموها و عمه و... گرامیـ برای تولدمـ اومدنـ خونمونـ...کلیـ کادو گرفتمــــ

بهـ مامانـ بابامـ همـ گفتهـ بودمـ بهمـ پـــولـ بدنــ

دیــروز همـ تولدهـ مــآمانمـ بود...بهشـ ساعـــــتـ دادیمـــ

دیروز همـ کلیـ بارونــ اومــــد ولیـ هنوز برفهـ درستــ و حســآبی نیومدهــ

امشبــ هم کهـ اخرینـ روزه اکادمیـ گوگوشه منـ هنـوز همـ از اوا و ماهـآن خوشم میاد

تعجبــ کردمـ وقتیـ فهمیدمــ سروشـ بــآ سالومهـ ازدواجـ کردهـ

از ســـروش خوشمـ نمیـــآد

دیشبـ رفتیمـ خونهـ همونـ کساییـ کهـ  باهاشونـ رفتیمـ کــویـــر

شبهـ خوبیــ بـــود و بــآعثـ شد منـ امــروز مدرسهـ نرمـــ

راستیــ تولدهـ جــآسمینـ جونـ بود (ســاینــآ) 12 ساعتــ از منــ بزرگترهـ

اینمـ ادرسهـ وبشــ بهشـ ســر بزنینـ کلیـــکـ

یــادتونـ نرهـ تولدشـو تبریکـ بگینـ هــآ

خوبـ منـ دیگهـ برمـ...اومدهـ بــودمآ اعلامـ کنمـ که زندم..بایـــــ تــا هــر وقتــ اپـ کردمـ

/ 153 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نگین

الان باید برم لباسمو عوض کنم تولد نیلوئه

نگین

دوستاش الان میانننننن

نگین

راستی مرسی بابت نظرات ولی بعد از تولد نیلو جبران میکنم

نگین

[ماچ]باییییییییییییییی

Zahra

وا ! چرا شرمنده ؟! اتفاقا خیلی هم خوب کاری کردی که عیب هامو بهم گفتی ؛ سعی می کنم از بین ببرمشون :)

Zahra

امیــد وارم که یه روز من از بقیه بالاتر بشم .........

Zahra

چرا نیکناز جون اتفاقا خیلی هم عصبی ام ولی 10000 برابر بیشتر ، مهربون و دلسوز هستم [خجالت] (البته به نظر خودم)

میس هانی

خیلی آشناس آهنگه[متفکر] عزیزم این رمزه *10*73118 از چپ به راست باید بزنی : ستاره ده ستاره هفتادو سه صدو هجده اگه متوجه نشدی همینو کپی کن *10*73118