㋡ My mind ㋡

ღ girls' world ღ

2

ســلاґ بعـد از 24 روز تحــمل از دورے مــטּ چقــدر هـґ کــﮧ شمــآ بـﮧ مــטּ شــور بخـت نظــر میدیـטּ شیــرمو حــلالتوטּ نمیکــنـґ زیــآد حــآلـґ خــوش ... ادامه مطلب
/ 66 نظر / 32 بازدید

1

ســــــــــــــلاґ چطوریـــטּ؟ دلـــґ براتـــوטּ یــه زره شــده بــود چــﮧ خبر از امتحــانا؟! ایشالا کــﮧ مثل مـטּ گند نزدیــטּ حالا امتحانا رو بیخیــآل بذاریــטּ چند ... ادامه مطلب
/ 108 نظر / 27 بازدید
سیلینگ الان دارم خر میزنم که ایشالا ساله دیگه جای خوب قبول بشم هفته دیگه میام بـــــــــــــــوس
/ 48 نظر / 21 بازدید

یــﮧ اپــﮧ کوچولو

سلاґ چـطوریـטּ ؟ تعطـیلاتــ خــوب بــود؟  ولــے زود گذشـــت...نــــﮧ بــﮧ مــטּ کــــﮧ خیــلـے خوش گذشـــتـ  جـــاے همــتوטּ رو خــآلـے بــود خـــوب ایــטּ اپــґ خیــــــــلــے کــوتـآهه ... ادامه مطلب
/ 105 نظر / 25 بازدید

اخــ جـــــــــــــــــــون مسافــرتـ

سلامـ فقط اومدمـ بگمـ کــه میخوایــم بریــم مســـــافرتـ  تــــــــــــــــا جمـــعه...خیــلی شــاد میزنمـ ســاعتـ 4 صبح حـرکتـ میکنیم میریم شمـــــال دلمـــ براتـــون تنگــــــــــ میــشه...بــــــــــــوس ادامه مطلب
/ 53 نظر / 23 بازدید
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
51 پست
خرداد 90
103 پست